Kalendarz wydarzeń

8 marca 2017 godz. 14:00
  Spotkanie z członkami Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego - z udziałem wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau
  Miejsce:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miesiąc:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane