Kalendarz wydarzeń

16 marca 2017 godz. 10:00
  Konferencja „Bezpiecznie 24 h. Rola domu rodzinnego, szkoły i środowiska lokalnego w chronieniu dziecka przed zagrożeniami”
  Miejsce:

Tuszyn (powiat łódzki wschodni), Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Poniatowskiego 11

16 marca 2017 godz. 11:00
  Imieniny Marszałka w Bibliotece im. Piłsudskiego – seminarium „Józef Piłsudski – twórca i obywatel niepodległej Rzeczpospolitej”
  Miejsce:

Łódź, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
ul. Gdańska 100/102

16 marca 2017 godz. 11:00
  Uroczyste rozstrzygnięcie 5. edycji konkursu „Pracodawca kreujący i wspierający edukację”
  Miejsce:

Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15

16 marca 2017 godz. 11:00
  Podsumowanie 19. edycji Konkursu na plastykę zdobniczo-obrzędową powiatu opoczyńskiego
  Miejsce:

Opoczno, Muzeum Regionalne, pl. Zamkowy 1

16 marca 2017 godz. 12:00
  Regionalne spotkanie laureatów1) programów2) „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016, „Gmina Fair Play” 2016 i „Przyjazna Polska” 2016
  Miejsce:

Łódź, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, ul. Moniuszki 7/9

16 marca 2017 godz. 13:30
  Wizyta ministra nauki i szkolnictwa szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina - z udziałem wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau
  Miejsce:

Łódzki Urząd Wojewódzki

16 marca 2017 godz. 14:00
  Gala wręczenia jednorazowych stypendiów naukowych dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej
  Miejsce:

Łódź, Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej (IFE), ul. Żwirki 36

16 marca 2017 godz. 18:00
  „Byłam sekretarzem Marszałka Piłsudskiego” – monodram Ewy Dałkowskiej
  Miejsce:

Łódź, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
ul. Gdańska 100/102

16 marca 2017 godz. 18:00
  Salon Muzyczny u Biedermanna
  Miejsce:

Łódź, Pałac Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/5

Miesiąc:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane