Kalendarz wydarzeń

22 marca 2017 godz. 11:00
  Konferencja „Praktyczno-prawne aspekty uchwały regulującej warunki sytuowania małej architektury i urządzeń reklamowych dla Miasta Łódź”
  Miejsce:

Łódź, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 8/12, Aula Niebieska

22 marca 2017 godz. 11:00
  Konferencja “Praktyczno-prawne aspekty uchwały regulującej warunki sytuowania małej architektury i urządzeń reklamowych dla Miasta Łódź” - z udziałem wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau
  Miejsce:

Łódź, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Miesiąc:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane