Kalendarz wydarzeń

4 kwietnia 2017 godz. 09:00
  Otwarcie V Międzynarodowych Warsztatów Medycyny Pola Walki
  Miejsce:

Łódź, Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego, ul. 1 Maja 90

4 kwietnia 2017 godz. 10:00
  Otwarcie III Wojewódzkiej Konferencji „Jak pomóc młodym ludziom rozwinąć skrzydła. Rodzice czy szkoła”
  Miejsce:

Łódź, Duża Sala Obrad Rady Miejskiej, ul. Piotrkowska 104

4 kwietnia 2017 godz. 10:00
  Opoczyńskie Targi Pracy i Edukacji
  Miejsce:

Opoczno, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica, ul. Kossaka 1a,
hala sportowa

4 kwietnia 2017 godz. 10:30
  Seminarium „Analiza czynników wpływających na stan ekologiczny wód Zbiornika Sulejowskiego w oparciu o ciągły monitoring i zintegrowany model 3D zbiornika”
  Miejsce:

Swolszewice Małe (powiat tomaszowski, gmina Tomaszów Mazowiecki), Hotel „Kruk”, Borki 80

4 kwietnia 2017 godz. 12:30
  Spotkanie Mariusza Gajdy, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska z przedstawicielami samorządów powiatu sieradzkiego dotyczące przeciwdziałania suszy i powodzi oraz roli melioracji wodnych w kształtowaniu środowiska
  Miejsce:

Sieradz, Urząd Miasta, plac Wojewódzki 1

4 kwietnia 2017 godz. 17:00
  Spotkanie z pisarką Joanną Sokołowską-Gwizdką oraz promocja książki „Teatr spełnionych nadziei. Kartki z życia emigracyjnej sceny”
  Miejsce:

Łódź, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
ul. Gdańska 100/102

Miesiąc:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane