Kalendarz wydarzeń

5 kwietnia 2017 godz. 12:15
  Spotkanie wicewojewody łódzkiego Karola Młynarczyka z przedstawicielami Międzynarodowego Biura Wystaw
  Miejsce:

Łódź, Dworzec Łódź Fabryczna i EC1

5 kwietnia 2017 godz. 13:00
  Spotkanie wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau z przedstawicielem Walonii
  Miejsce:

Łódź, Łódzki Urząd Wojewódzki

Miesiąc:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane