Kalendarz wydarzeń

15 kwietnia 2017 godz. 10:00
  Śniadanie wielkanocne – zaprasza Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta
  Miejsce:

Łódź, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Szczytowa 11

15 kwietnia 2017 godz. 13:00
  Śniadanie wielkanocne – zaprasza Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta
  Miejsce:

Łódź, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Nowe Sady 17

Miesiąc:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane