Kalendarz wydarzeń

19 kwietnia 2017 godz. 10:00
  Konferencja podsumowująca działania zrealizowane przez powiat kutnowski w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego projektu PL13 „Żyjesz dla siebie i innych –zadbaj o zdrowie”
  Miejsce: Kutno, Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, sala widowiskowa
19 kwietnia 2017 godz. 10:00
  Powołanie nowego konserwatora zabytków - z udziałem wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau
  Miejsce:

Łódzki Urząd Wojewódzki

19 kwietnia 2017 godz. 10:30
  XLVI Sesja Rady Gminy Ksawerów
  Miejsce:

Ksawerów, Urząd Gminy, al. Kościuszki 3h

19 kwietnia 2017 godz. 11:00
  Pożegnanie pracowników odchodzących na emeryturę zabytków - z udziałem wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau
  Miejsce:

Łódzki Urząd Wojewódzki

19 kwietnia 2017 godz. 13:00
  Otwarcie biura poselskiego Kornela Morawieckiego
  Miejsce:

Łódź, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9

19 kwietnia 2017 godz. 13:00
  Otwarcie biura poselskiego Kornela Morawieckiego - z udziałem wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau
  Miejsce:

Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 9

19 kwietnia 2017 godz. 18:00
  Otwarcie wystawy fotoilustracji Joanny Hrk „Odbitki prawdy”
  Miejsce:

Łódź, Muzeum Tradycji Niepodległościowych, ul. Gdańska 13

Miesiąc:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane