Kalendarz wydarzeń

14 czerwca 2017 
  Otwarcie fabryki tytoniu JTI Polska – z udziałem wicewojewody łódzkiego Karola Młynarczyka
  Miejsce: Stary Gostków, gmina Wartkowice
14 czerwca 2017 godz. 10:00
  Konferencja „Wojewódzka strategia w zakresie polityki społecznej 2020 – założenia, cele, kierunki działań”
  Miejsce:

Łódź, Hotel Borowiecki, ul. Kasprzaka 7/9

14 czerwca 2017 godz. 11:00
  Wręczenie nagród laureatom XIX Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych „Sztuka jak balsam”
  Miejsce:

Łódź, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
ul. Gdańska 100/102

14 czerwca 2017 godz. 11:00
  Otwarcie fabryki tytoniu JTI Polska sp. z o.o.
  Miejsce:

Stary Gostków 42 (powiat poddębicki, gmina Wartkowice)

14 czerwca 2017 godz. 15:00
  Lubocheński Festiwal Masła
  Miejsce:

Lubochnia (powiat tomaszowski)

Miesiąc:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane