Kalendarz wydarzeń

19 czerwca 2017 godz. 10:00
  Finał XI Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego
  Miejsce:

Łódź, Instytut Europejski, ul. Piotrkowska 258/260

19 czerwca 2017 godz. 10:00
  Międzynarodowa konferencja „Dekada polskiego bartnictwa”
  Miejsce:

Spała, Centralny Ośrodek Sportu, ul. Mościckiego 6

19 czerwca 2017 godz. 12:00
  Rok Reymonta w województwie łódzkim – uroczystość nadania Czytelni Zbiorów Regionalnych imienia Władysława Stanisława Reymonta
  Miejsce:

Łódź, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
    ul. Gdańska 100/102

19 czerwca 2017 godz. 17:30
  „Absolwent VIP” – wykład Janusza Reitera (byłego ambasadora RP w RFN i USA) „Polska – Niemcy – Europa”
  Miejsce:

Łódź, Pałac Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/3

Miesiąc:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane