Kalendarz wydarzeń

21 kwietnia 2017 godz. 09:00
  XII Konkurs Teatralny „Bajki, baśnie, legendy krajów1) zjednoczonej Europy”
  Miejsce:

Łódź, Szkoła Podstawowa Nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, ul. Łanowa 16

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane