Kalendarz wydarzeń

14 lutego 2018 godz. 11:00
  Narada roczna podsumowująca działalność Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa łódzkiego
  Miejsce:

Łódź, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, ul. Tymienieckiego 22G

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane