Przegląd prasy

Dziennik Łódzki 17 lipca 2017
Kręcą, jak nie płacić 13 zł/h

Niemal 60 tys. zł „zaoszczędzili” właściciele firm z regionu łódzkiego na swoich podwładnych. Wypłacili wynagrodzenia niższe o taką kwotę, teraz muszą dopłacić różnicę. To efekt wciąż trwającej akcji związkowców z „Solidarności” i Państwowej Inspekcji Pracy. Na swoją wypłatę poskarżyć się może każdy, kto pracuje na podstawie tzw. umowy cywilnoprawnej i dostaje mniej, niże 13 zł brutto za godzinę…

Więcej na s.4
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane