Przegląd prasy

Express Ilustrowany 13 września 2017
Wojewoda stwierdził wygaśnięcie mandatu burmistrza

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau wygasił wczoraj mandat burmistrza Głowna Grzegorza Janeczka. Nadzór prawny uznał, że burmistrz działał wbrew ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Janeczek pełnił funkcję członka zarządu OSP w Głownie, która zajmowała się wynajmem nieruchomości. Burmistrz zarządzając OSP naruszył – zdaniem wojewody – ustawowy zakaz…

Więcej na s.7
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane