Przegląd prasy

Dziennik Łódzki 7 listopada 2017
Bezrobocie bardzo niskie

Najnowsze dane wskazują, że we wszystkich powiatach województwa łódzkiego stopa bezrobocia jest jednocyfrowa. Wskaźnik bezrobocia w województwie wyniósł 7,1 proc. Jest to lepszy wynik od tego, który był pod koniec sierpnia tego roku. Najwyższe bezrobocie odnotowano w powiecie kutnowskim 9,9 proc., zaś najniższe w skierniewickim 4,3 proc. Porównując dane z września zeszłego roku można stwierdzić, że znacząco spadła liczba bezrobotnych, a wyraźnie wzrosła liczba miejsc pracy.

Więcej na s.6
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane