Przegląd prasy

Dziennik Łódzki 7 listopada 2017
ostatnie pieniądze na muzealne inwestycje

Dwie placówki kulturalne z Łodzi wywalczyły fundusze europejskie na realizację swoich projektów. Środki pochodzą z Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi ma w planach zmodyfikować trzy budynki, pomieszczenia oraz dziedziniec, a łączna kwota  inwestycji ma wynieść 22 mln zł. Centralne Muzeum Włókiennictwa zamierza przeznaczyć 14,5 mln zł na zmodernizowanie infrastruktury, prace konserwatorskie, a także zakup wyposażenia.

Więcej na s.13
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane