Konsultanci w ochronie zdrowia

Województwo
Tytuł sprawy Konsultanci w ochronie zdrowia dla województwa łódzkiego
Dodatkowe informacje Akty prawne regulujące działalność konsultantów krajowych i wojewódzkich:
 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015. 618 j. t. z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. 2015.126 j. t.).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1509 ze zm.).
Jednostka odpowiedzialna Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego

ul. Roosevelta 18, 90-056 Łódź
tel.: (+48) 42 664-10-57
fax: (+48) 42 664-10-08

adres do korespondencji:
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
Pliki do pobrania
 1. Wykaz konsultantów wojewódzkich województwa łódzkiego Wykaz konsultantów wojewódzkich województwa łódzkiego (122.61 KB)
 2. Wzory oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia Wzory oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia (159.1 KB)
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane