Wydział Finansów i BudżetuWydział Finansów i Budżetu
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-10-76, 42 664-13-38,
42 664-16-05,
fax: (+48) 42 664-10-78
e-mail: FN@lodz.uw.gov.pl
 
Dyrektor
Marianna Pawłowska
tel.: (+48) 42 664-10-76

Zastępca Dyrektora
Małgorzata Marciniak

tel.: (+48) 42  664-13-38

 

 

 

Do zakresu działania Wydziału Finansów i Budżetu należywykonywanie zadań wynikających z funkcji dysponenta głównego środków budżetu wojewody.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane