Zamówienia publiczne

Tytuł:Wykonanie map do celów prawnych, opracowań geodezyjnych i wznowień granic działek
Numer sprawy:KPB-V.273.1.2017
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Wartość:Mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Data zamieszczenia postępowania:2017-03-13
Termin składania ofert:2017-03-22 godz. 10:00
Pliki:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane