Zamówienia publiczne

Tytuł:Wykonanie przebudowy i remontu budynku Nr 3 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Gdańskiej 73
Numer sprawy:KPB-V.273.11.2017
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość:mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Data zamieszczenia postępowania:2017-06-14
Termin składania ofert:2017-07-03 godz. 10:00
Pliki:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane