Zamówienia publiczne

Tytuł:Wykonanie remontu podłóg w budynku „A” Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (Pałac Juliusza Heinzla)
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Data zamieszczenia postępowania:2017-10-02
Termin składania ofert:2017-10-17 godz. 10:00
Pliki:
Wynik postępowania:

Wartość zamówienia: mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane