Zamówienia publiczne

Tytuł: Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia Ścieżki obsługi Cudzoziemca z dnia 19.12.2017 r. w ramach projektu „Łódzkie bez barier dla cudzoziemców”, finansowanego ze środków Funduszu, Azylu, Migracji i Integracji.
Tryb:Zapytanie ofertowe
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2017-12-19
Termin składania ofert:2018-01-15 godz. 09:30
Pliki:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane