Zamówienia publiczne

Tytuł:Przetarg nieograniczony na rozbudowę istniejącego systemu telekomunikacyjnego NEC SIP@NET oraz aplikacji UCC NEC Business Connect obejmującą dostawę oprogramowania oraz licencji centrali infolinii i Call Center.
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2018-04-04
Termin składania ofert:2018-04-16 godz. 10:00
Pliki:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane