Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data14 lipca 2017
Podmiot kontrolowanyStarosta Radomszczański
Temat

Sprawdzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem ewidencji instruktorów nauki jazdy i wykładowców

Podmiot kontrolujący Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiZ dokumentacją kontroli można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, IV piętro, pokój nr 414


Data12 lipca 2017
Podmiot kontrolowanySzpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7), w rejonie operacyjnym nr 10/19
Temat

Kontrola nieplanowana w zakresie oceny prawidłowości postępowania zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi K.K. w dniach 23 -24 marca 2017 roku

Podmiot kontrolujący Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiZ aktami kontroli można zapoznać się w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 206A


Data5 lipca 2017
Podmiot kontrolowanyPIO-MED PIOTR PATAŁA
Temat

Prowadzenie działalności w zakresie kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy, w tym spełnienia wymagań określonych w art. 13 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408).

Podmiot kontrolujący Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiZ aktami kontroli można zapoznać się w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pokój 216A


Data4 lipca 2017
Podmiot kontrolowanyMiasto Brzeziny
Temat

Prawidłowość wykorzystania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 1 136 638 zł na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. „Remont kanału deszczowego na odcinku o długości 700 mb w m. Brzeziny”.

Podmiot kontrolujący Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z kontroli znajduje się w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pok. 209A


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane