Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data15 czerwca 2018
Podmiot kontrolowanyWojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi
Temat

Przestrzeganie w toku wykonywania budżetu realizacji ogółu działań kontroli zarządczej podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań, w zakresie:

a)   zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

b)   zaciągania zobowiązań finansowych i ich zapłaty,

c)   dokonywania wydatków budżetowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych,

d)   wiarygodności sprawozdań.

Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2016-01-01 do: 2016-12-31
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 204


Data13 czerwca 2018
Podmiot kontrolowanyGmina Nowosolna
Temat

a) prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej gminie w 2017 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dział 010, rozdział 01095, § 2010),
b) zgodność danych zawartych w rocznym rozliczeniu dotacji oraz rocznym sprawozdaniu rzeczowo – finansowym z realizacji wypłat zwrotu podatku – przekazanych Wojewodzie Łódzkiemu w terminie do 31.12.2017 r.

Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2017-01-01 do: 2017-12-31
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 204


Data11 czerwca 2018
Podmiot kontrolowanyStarostwo Powiatowe w Łodzi
Temat

Zarządzanie ruchem na drogach

Podmiot kontrolujący Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiZ dokumentacją kontroli można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, IV piętro, pokój nr 406


Data8 czerwca 2018
Podmiot kontrolowanyGmina Ksawerów
Temat
 1. prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej gminie w 2017 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dział 010, rozdział 01095, § 2010),
 2. zgodność danych zawartych w rocznym rozliczeniu dotacji oraz rocznym sprawozdaniu rzeczowo – finansowym z realizacji wypłat zwrotu podatku – przekazanych Wojewodzie Łódzkiemu w terminie do 31.12.2017 r.,
Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2017-01-01 do: 2017-12-31
Dokumentacja

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 204 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane