Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data17 marca 2017
Podmiot kontrolowanyStarostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
Temat

Sprawdzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem przez Starostę ewidencji instruktorów nauki jazdy i wykładowców

Podmiot kontrolujący Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiZ całością dokumentacji kontroli można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, IV piętro, pokój nr 406


Data15 marca 2017
Podmiot kontrolowanyWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Temat

Przestrzeganie w toku wykonywania budżetu realizacji ogółu działań kontroli zarządczej, podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań, w zakresie:

 •  zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 •  zaciągania zobowiązań finansowych i ich zapłaty,
 • dokonywania wydatków budżetowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 •  wiarygodności sprawozdań.
Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 028.


Data15 marca 2017
Podmiot kontrolowanyStarostwo Powiatowe w Kutnie
Temat

Zarządzanie ruchem na drogach

Podmiot kontrolujący Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacji Z dokumentacją kontroli można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, IV piętro, pokój nr 406


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane