Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data19 stycznia 2018
Podmiot kontrolowanyStarostwo Powiatowe w Pabianicach
Temat

Zarządzanie ruchem na drogach

Podmiot kontrolujący Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiZ dokumentacją kontroli można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, IV piętro, pokój nr 406


Data4 stycznia 2018
Podmiot kontrolowanyPowiat Poddębicki
Temat

Prawidłowość wykorzystania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 310 000 zł na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2531 E w miejscowości Pudłówek w km 26+293-27+293 i drogi Nr 3723 E w km 0+000-0+320”.

Podmiot kontrolujący Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z kontroli znajduje się w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pok. 209A


Data4 stycznia 2018
Podmiot kontrolowanyUrząd Gminy Wartkowice
Temat

Wykonywanie przez Wójta zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wydawaniu, odmowie wydania, zmianie zakresu i cofnięciu podmiotom zezwoleń na prowadzenie działalności dotyczącej ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Podmiot kontrolujący Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Dokumentacja

Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 listopada 2017 roku.

Miejsce przechowywania dokumentacjiZ całością dokumentacji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa – Oddziale Rolnictwa i Środowiska Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104.


Data4 stycznia 2018
Podmiot kontrolowanyWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi
Temat

Prowadzenie przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

Podmiot kontrolujący Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiZ całością dokumentacji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa – Oddziale Rolnictwa i Środowiska Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104.


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane