Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data16 maja 2017
Podmiot kontrolowanyWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi
Temat

Przestrzeganie w toku wykonywania budżetu realizacji ogółu działań kontroli zarządczej, podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań, w zakresie:

 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • zaciągania zobowiązań finansowych i ich zapłaty,
 • dokonywania wydatków budżetowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 • wiarygodności sprawozdań.
Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 028.


Data12 maja 2017
Podmiot kontrolowanyStarosta Sieradzki
Temat

Sprawdzenie dokumentacji w związku z przeprowadzaniem przez starostę kontroli ośrodków szkolenia kierowców.

Podmiot kontrolujący Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiZ całością dokumentacji kontroli można zapoznać się w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Piotrkowska 104 piętro IV, pokój nr 421.


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane