Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data24 września 2017
Podmiot kontrolowanyWójt Gminy Paradyż
Temat

Wykonywanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na wydawaniu, odmowie wydania, wygaszaniu i cofaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przekazywanie ww. danych i informacji do CEIDG, w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2017 r.

Podmiot kontrolujący Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się w oddziale kontroli Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli.


Data2 września 2017
Podmiot kontrolowanyBurmistrz Miasta Poddębice ul. Łódzka 17/21 96-200 Poddębice
Temat

Wykonywanie zadań z zakresu dowodów osobistych od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Podmiot kontrolujący Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiZ dokumentacją kontroli można zapoznać się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane