Kontrole w urzędzie

Miesiąc:
Data24 kwietnia 2017
Podmiot kontrolowanyŁódzki Urząd Wojewódzki
Temat

Wykonywanie zadań należących, zgodnie z przepisem art. 7b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do obowiązków Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi, działającego w imieniu Wojewody Łódzkiego a także zadań własnych organu, wykonywanych na mocy art. 7b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Podmiot kontrolujący Główny Geodeta Kraju
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – pok. 301


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane