Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
15 czerwca 2018 Zawiadomienie Rady Gminy Rozprza, znak: PNIK-I.4131.478.2018 z 15 czerwca 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXI/40/2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznych na terenie Gminy Rozprza.
14 czerwca 2018 Zawiadomienie Rady Miasta Skierniewice, znak: PNIK-I.4131.479.2018 z 14 czerwca 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr L/65/2018 Rady
13 czerwca 2018 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Zelowie, znak: PNIK-I.4131.473.2018 z 13 czerwca 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXVI/378/2018 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” w Zelowie.
13 czerwca 2018 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Zelowie, znak: PNIK-I.4131.472.2018 z 13 czerwca 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXVI/377/2018 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu porządkowego korzystania z terenów przy zbiorniku wodnym „Patyki”.
13 czerwca 2018 Zawiadomienie Rady Powiatu Radomszczańskiego, znak: PNIK-I.4131.477.2018 z 13 czerwca 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLIV/305/2018 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku.
13 czerwca 2018 Zawiadomienie Rady Gminy Ujazd, znak: PNIK-I.4131.475.2018 z 13 czerwca 2018 r o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr LXIII/445/18 Rady Gminy Ujazd z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w miejscowości Sangrodz.
13 czerwca 2018 Zawiadomienie Rady Gminy Ujazd, znak: PNIK-I.4131.474.2018 z 13 czerwca 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr LXIII/445/18 Rady Gminy Ujazd z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placu zabaw zlokalizowanego w miejscowości Sangrodz.
11 czerwca 2018 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Sulejowie, znak: PNIK-I.4131.468.2018 z 11 czerwca 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr LV/472/2018 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Włodzimierzowie dla terenu położonego przy skrzyżowaniu ulicy Łęczyckiej z ulicą Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
8 czerwca 2018 Zawiadomienie Rady Miasta Kutna, znak: PNIK-I.4131.462.2018 z 8 czerwca 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr LV/527/18 Rady Miasta Kutno z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat w prowadzonych przez Miasto Kutno przedszkolach publicznych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego.
6 czerwca 2018 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Łowiczu, znak: PNIK-I.4131.457.2018 z 6 czerwca 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr LVIII/407/2018 rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Łowiczu obręb Górki.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane