Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
17 sierpnia 2018 Zawiadomienie Rady Gminy Widawa, znak: PNIK-I.4131.682.2018 z 17 sierpnia 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr LXIII/380/18 Rady Gminy Widawa z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
17 sierpnia 2018 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Tuszynie, znak: PNIK-I.4131.681.2018 z 17 sierpnia 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr LXIV/473/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Tuszyn.
16 sierpnia 2018 Zawiadomienie Rady Gminy w Łęczycy, znak: PNIK-I.4131.677.2018 z 16 sierpnia 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLIX/323/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Łęczyca.
16 sierpnia 2018 Zawiadomienie Rady Gminy w Daszynie, znak: PNIK-I.4131.676.2018 z 16 sierpnia 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr LXI/334/2018 Rady Gminy w Daszynie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
14 sierpnia 2018 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Wieruszowie, znak: PNIK-I.4131.673.2018 z 14 sierpnia 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr LXVI/464/2018 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wieruszów.
13 sierpnia 2018 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Łasku, znak: PNIK-I.4131.645.2018 z 3 sierpnia 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLVII/522/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku.
10 sierpnia 2018 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Łasku, znak: PNIK-I.4131.666.2018 z 10 sierpnia 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLIX/543/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Łask miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
8 sierpnia 2018 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Koluszkach, znak: PNIK-I.4131.665.2018 z 8 sierpnia 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLVII/82/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Koluszki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
8 sierpnia 2018 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Sieradzu, znak: PNIK-I.4131.644.2018 z 8 sierpnia 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr LIII/379/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z basenu letniego w Sieradzu przy ul. Portowej.
8 sierpnia 2018 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Strykowie, znak: PNIK-I.4131.660.2018 z 8 sierpnia 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr LI/441/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 21 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane