Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
16 listopada 2017 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 16 listopada 2017 r. znak PNIK-I.4131.920.2017 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLII/274/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 11 października 2017 r. w sprawie regulaminu targowiska pn.Mini targowisko zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II w Sieradzu.
15 listopada 2017 Zawiadomienie do Rady Gminy Pątnów z dnia 15 listopada 2017 r. znak PNIK-I.4131.903.2017 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXII/218/17 Rady Gminy Pątnów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pątnów. Z prośbą o zamieszczenie na stronie urzędu.
15 listopada 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Gorzkowice, znak: PNIK-I.4131.890.2017 z 8 listopada 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.
14 listopada 2017 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Działoszynie, znak: PNIK-I.4131.910.2017 z 14 listopada 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLI/270/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Działoszyn”.
14 listopada 2017 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Białej Rawskiej, znak: PNIK-I.4131.906.2017 z 14 listopada 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXVIII/339/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji o nowe zadania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała Rawska”.
8 listopada 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Kleszczów, znak: PNIK-I.4131.891.2017 z 8 listopada 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXXVII/347/2017 Rady Gminy Kleszczów z dnia 11 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Żłobnica w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii.
6 listopada 2017 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 31 października 2017 r. znak PNIK-I.4131.885.2017 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwał Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 9 października 2017 r. Nr XL/360/17 – Nr XL/374/17 dotyczących zmian w w składach komisji Rady Miejskiej w Bełchatowie.
6 listopada 2017 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 27 października 2017 r. znak PNIK-I.4131.881.2017 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XLVIII/351/17 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyn obejmującej teren przy ul. 3 Maja 49.
6 listopada 2017 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 20 października 2017 r. znak PNIK-I.4131.860.2017 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLV/373/2017 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego pod patronatem Polskiego Związku Piłki Siatkowej o profilu siatkówka plażowa.
6 listopada 2017 Zawiadomienie do Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 października 2017 r. znak PNIK-I.4131.880.2017 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLIII/127/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragmenty miasta położone: w rejonie ulicy Warszawskiej oraz ulicy Alei prof. Szczepana A. Pieniążka.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane