Wersja graficzna
Zamówienia publiczne
Usługa ochrony obiektów Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz konwojowania wartości pieniężnych
Data ogłoszenia: 14-02-2018 więcej Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup oprogramowania generatora wniosków o legalizację pobytu i pracy
Data ogłoszenia: 12-01-2018 więcej
Komunikaty prasowe
Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie regionalne "Bliżej Funduszy Europejskich"poświęcone projektom nadzorowanym przez ...
Data ogłoszenia: 2018-02-19 więcej Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi ...
Data ogłoszenia: 2018-02-08 więcej
  Patronat honorowy
  Zdrowie
  Unia Europejska

Patronat honorowy

Patronat Honorowy Wojewody Łódzkiego lub udział w Komitecie Honorowym jest szczególnym wyróżnieniem wybranych przedsięwzięć na terenie województwa łódzkiego, podkreślającym charakter wydarzenia o istotnym znaczeniu społecznym, gospodarczym, edukacyjnym, kulturalnym, naukowym, sportowym dla regionu.  

czytaj więcej »

Reforma edukacjimaluch+500+Łódzkie bez barier dla cudzoziemcówKarta Dużej RodzinyBezpieczeństwo teleinformatyczne E-administracja - zadowolony klientNagroda gospodarcza województwa łódzkiegoZima 2017/2018Koordynacja świadczeńSerwis "Niepodległość"Wojewódzkie Centrum Zarządzania KryzysowegoLokalizacja urzęduInicjatywa Obywatel
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane