Administracja zespolona

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź
tel.: (+48) 42 665-28-65, 42 665-22-00
fax: (+48) 42 612-12-67
Pracownicy: znajdź pracownika

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi
nadinsp. Sławomir Litwin
tel.: (42) 665-22-00
Zadania:

Do zakresu działania Komendy Wojewódzkiej Policji należy w szczególności:

 • przywracanie stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podejmowanie działań zapobiegających naruszaniu prawa,
 • koordynowanie działalności komend powiatowych policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym,
 • inspirowanie i koordynowanie programów prewencyjnych komend powiatowych policji,
 • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w komunikacji kolejowej, lotniczej oraz na obszarach wodnych,
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorowaniem działalności straży miejskich i gminnych oraz przedsiębiorstw i instytucji zajmujących się ochroną osób i mienia, działających na terenie województwa,
 • monitorowanie i analizowanie zjawisk kryminogennych.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane