Administracja zespolona

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi
ul. Rewolucji 1905 r 59, 90-216 Łódź
tel.: (+48) 42 636-62-40
fax: (+48) 42 636-62-60
Pracownicy: znajdź pracownika

Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Renata Jastrzębowska
tel.: (+48) 42 636-62-40
Zadania:

Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych należy w szczególności:

 1. nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, a w szczególności:
  • kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę,
  • kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy, dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 2. kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych;
 3. gromadzenie i przetwarzanie informacji o sytuacji na rynkach rolnych;
 4. współpraca z właściwymi organami innych inspekcji, urzędami celnymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego;
 5. prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów i wymagań dotyczących jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 6. prowadzenie rejestru rzeczoznawców i nadzór nad rzeczoznawcami;
 7. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności w przepisach o nawozach i nawożeniu, środkach żywienia zwierząt, rolnictwie ekologicznym i organizacji rynków rolnych.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane