Administracja zespolona

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
ul. Proletariacka 2/6, 93-569 Łódź
tel.: (+48) 42 635-14-00, centrala (+48) 42 635-14-01, 42 635-14-02, 42 635-14-19
fax: (+48) 42 630-16-68
Pracownicy: znajdź pracownika

Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Włodzimierz Skorupski
tel.: (+48) 42 635-14-00, centrala: 42 635-14-01, 42 635-14-02, 42 635-14-19
Zadania:

Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii należy w szczególności:

 • rozpatrywanie odwołań od decyzji powiatowego lekarza weterynarii,
 • kontrola działalności powiatowych (miejskich) inspektoratów weterynarii i zakładu higieny weterynaryjnej,
 • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad obrotem środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt,
 • koordynowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych, wykonywanego przez powiatowe inspektoraty weterynarii,
 • wykonywanie badań laboratoryjnych przez Zakład Higieny Weterynaryjnej w Łodzi oraz Oddział Zakładu w Piotrkowie Trybunalskim.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane