Administracja zespolona

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi
ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź
tel.: (+48) 42 639-80-68
fax: (+48) 42 639-81-02
Pracownicy: znajdź pracownika

Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
Paweł Onisk
tel.: (+48) 42 639-80-68
Zadania:

Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego należy kontrola przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi określonymi w ustawie o transporcie drogowym, a w szczególności:

 • dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne oraz przestrzegania warunków w nich określonych, a także dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem tego transportu lub przewozów,
 • ruchu drogowego w zakresie wymienionego transportu, na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym stanu technicznego pojazdów,
 • przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy,
 • przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt oraz przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,
 • wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania w zakresie określonym w ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,
 • kontrola rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane