Administracja zespolona

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Wodna 40, 90-046 Łódź
tel.: (+48) 42 253-62-00
fax: (+48) 42 253-62-19
Pracownicy: znajdź pracownika

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi
Urszula Sztuka-Polińska
tel.: (+48) 42 253-62-00
 • Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi
  Urszula Sztuka-Polińska
 • Zastępca Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
  Nina Niezabitowska-Kowalczyk
 • Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
  Waldemar Mańkowski
 • Zastępca Dyrektora ds. Systemów Zarządzania Jakością
  Mariusz Matusiak
Zadania:

Do zakresu działania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej należy w szczególności:

 • ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiska;
 • zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych,
 • kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych,
 • kontrola warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane