Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
27 sierpnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.659.2018 z 27 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIX/545/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łask.
24 sierpnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.649.2018 z 24 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LII/264/2018 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Łęki Szlacheckie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
22 sierpnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.643.2018 z 22 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/229/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dłutów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
21 sierpnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.642.2018 z 21 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr L/264/2018 Rady Gminy Zadzim z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zadzim miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
13 sierpnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.592.2018 z 8 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVII/286/2018 Rady Gminy Inowłódz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Inowłódz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
13 sierpnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.596.2018 z 8 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/342/2018 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wolbórz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
10 sierpnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.607.2018 z 10 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność zarządzenia Nr 0050.1.43.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach, Lipiny 14.
8 sierpnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.612.2018 z 8 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/54/2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rozprza.
8 sierpnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.593.2018 z 8 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/510/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Opoczno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2 sierpnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.613.2018 z 2 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXXVII/389/2018 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zelowa.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane