Obwieszczenia wojewody

Miesiąc:
3 września 2018 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Wojewoda Łódzki zawiadamia, że wniosek Zarządu Województwa Łódzkiego, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 716 na odcinku od km 30+750 do km 31+700, nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie określonym w art. 35 § 3 kpa, z uwagi na konieczność uzupełnienia projektu budowlanego wynikającą z postanowienia Wojewody Łódzkiego Nr 104/18 z 09.07.2018 r. Sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do 31.10.2018 r.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane