Aktualności

Medale za Długoletnią Służbę i za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczone!
27 października 2017

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau uhonorował mieszkańców województwa łódzkiego odznaczeniami państwowymi przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się dwie uroczystości z tej okazji.

W pierwszym wydarzeniu udział wzięli: starosta rawskiJózef Matysiak, wicestarosta rawski Marian Krzyczkowski, wójt gminy Witonia Mirosław Włodarczyk oraz dyrektor Powiatowego Urzędu w OpocznieMieczysław Koćmiela.

Zbigniew RauMedalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczył: Ewę Banasiak, Wiolettę Baraniak, Krzysztofa Bojarskiego, Stefana Goryczkę, Danutę Kasicką-Grzywacz, Sławomira Kowalskiego, Zofię Krawczyk, Barbarę Kruszynę, Mariana Krzyczkowskiego, Andrzeja Latka, Mirosława Rosieckiego, Marię Siermińską, Sławomira Stefaniaka, Mirosława Włodarczyka, Jerzego Zachwieję. Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę uhonorowano: Monikę Lasotę, Marzenę Pakułę,Annę Stolarczyk, Grażynę Walewską. Wojewoda łódzki wręczył również Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Barbarze i Czesławowi Kardalikom.

- Wielu z nas jest przekonanych, że kiedy kierujemy się podstawowymi zasadami moralnymi - współżycia społecznego, przestrzegania prawa, dbania o najbliższych - to robimy wszystko, czego oczekuje od nas społeczeństwo i państwo. Tak zapewne jest, ale występując przed państwem zdaję sobie sprawę, że stoję przed gronem tych, którzy wymagają od siebie znacznie więcej – powiedział wojewoda łódzki. Zbigniew Rau przypomniał: - Jest coś, co wykracza poza nasze indywidualne dobro – jest nim dobro wspólne, którego instytucjonalizację stanowi polskie państwo. Państwo zdecydowaliście się znaleźć czas oraz energię na to, by służyć dobru wspólnemu, by czuć się odpowiedzialnym za to co dzieje się w państwa gminie, powiecie, w naszym państwie.

Na kolejnej uroczystości uhonorowano pracowników z branży energetycznej. Obecni byli między innymi: prezes Zarządu Veolia Energia Łódź S.A. Jerzy Kaka, prezes Zarządu Panta Plast Sp.z o.o.,  Wiesław Kozanecki, prezes Zarządu ECO Kutno Sp. z o.o., Paweł Łuczak, prezes Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Władysław Szymczyk, dyrektor Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” Marcin Struszczyk, zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi Marek Kołaciński.

Wojewoda łódzki odznaczył Sławomira BurmannaZłotym Krzyżem Zasługi. Medale Złote za Długoletnią Służbę wręczono: Wiesławowi Adamskiemu, Grażynie Borowiec, Ewie Chodyńskiej, Alicji Konwerskiej, Marii Kuba, Ewie Lis, Stanisławowi MichałkowiMałgorzacie Mikołajczyk, Sławomirowi Pabjańczykowi, Tadeuszowi PlesiakowiBronisławowi Sawickiemu, Ewie Sobczyk, Tadeuszowi Walczakowi, Bożenie Waloch. Zbigniew Rau uhonorował Barbarę Dziurdzię i Jakuba Słowińskiego Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę. Z kolei Medalem Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali: Łukasz Komorowski i Paweł Łuczak.

Zbigniew Rauwręczył również odznakę honorową przyznaną przez Ministra Energi za Zasługii dla Energetyki: Jackowi Chmieleckiemu, Zdzisławowi Drzazga, Tadeuszowi Dzierzgowskiemu, Dariuszowi Meus.

- Spójrzcie państwo na 20 lat waszej służby - gdzie państwo byliście wtedy, a gdzie jesteście dzisiaj. Zauważcie, gdzie 20 lat temu była nasza ojczyzna – zmieniła się i państwo też się zmienili – powiedział Zbigniew Rau i dodał: - Społeczeństwo i państwo zmieniło się waszym poświęceniem i wysiłkiem – podkreślił wojewoda. Przypomniał, że za krótkim momentem wręczenia odznaczeń stoi wysiłek życia.

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane