Aktualności

Dekomunizacja łódzkich ulic
13 grudnia 2017

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi odbyła się konferencja prasowa wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau, dyrektora łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Dariusza Roguta, dyrektora Biura Wojewody ŁUW Tobiasza Bocheńskiego oraz dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli ŁUW Ireneusza Krześnickiego poświęcona dekomunizacji łódzkich ulic.

Proces dekomunizacji sprowadza się do usuwania pozostałości, które są efektem narzucenia państwu polskiemu tożsamości komunistycznej zmierzającej do zniewolenia społeczeństwa polskiego. Dekomunizacja ma za zadanie zastąpić obcą tożsamość w przestrzeni publicznej, na naszą polską, pluralistyczną tożsamość – powiedział Zbigniew Rau.

27 miejsc w Łodzi otrzyma od 1 stycznia 2018 roku nowe nazwy, między innymi Plac Zwycięstwa zmieni nazwę na Plac Lecha Kaczyńskiego. Wybitny polski pisarz  Czesław Miłosz oraz poeta Zbigniew Herbert zostaną patronami łódzkich ulic (zastąpią kolejno ul. Hanki Sawickiej i ul. Wincentego Pstrowskiego). Ponadto doceniono również historyczne wydarzenia oraz organizacje wojskowe – powstaną ulice: Strajku Łódzkich Studentów w 1981 roku (obecna ulica Rodzeństwa Fibaków) oraz Konspiracyjnego Wojska Polskiego (obecna ulica Leona Kruczkowskiego).

- Aby właściwie ująć w kategoriach prawnych tzw. Ustawę dekomunizacyjną z 1 kwietnia 2016 roku należy odwołać się do artykułu 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, iż zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu. Ustawa przewidziała 12 miesięcy dla samorządu terytorialnego na przeprowadzenie konsultacji społecznych i na wydanie uchwał zmieniających nazwy ulic. Ze względu na fakt, iż samorząd terytorialny nie wydał uchwał  to wyłączna kompetencja dekomunizacji ulic przypadła Wojewodzie Łódzkiemu – podkreślił Tobiasz Bocheński.

- 38 samorządów z terenu województwa łódzkiego nie dokonało zmian nazw ulic, dlatego też w stosunku do niektórych z nich Wojewoda Łódzki wydał zarządzenia zastępcze zmieniając je – powiedział Ireneusz Krześnicki.

 - Instytut Pamięci Narodowej jest instytucją opiniotwórczą odpowiadającą na wnioski kierowane przez Wojewodę Łódzkiego. W drugim etapie dekomunizacji wnioski te są przekazywane do IPN w Warszawie, gdzie zespół historyków wydaje opinie o nazwie ulic, w oparciu o wiedzę historyczną i dostępne źródła archiwalne – powiedział Dariusz Rogut.

- Przy wyborze nowych nazw łódzkich ulic kierowano się następującymi przesłankami: po pierwsze należy promować postacie, które mieściły się w naszych wspólnych wysiłkach wywalczenia i utrzymania niepodległości, po drugie powinny być to osoby znaczące dla kultury narodowej oraz odznaczające się pluralistyczną łódzką wrażliwością – podkreślił Zbigniew Rau.

Wojewoda łódzki w drodze zarządzenia zastępczego nadał nowe następującym łódzkim ulicom:                  

Dąbrowszczaków Jacka Bierezina
Hanki Sawickiej Czesława Miłosza
Lucjana Rudnickiego Karla Dedeciusa
Przodowników Pracy Romskich Ofiar Getta Łódzkiego
Michaliny Tatarkówny-Majkowskiej Anny Walentynowicz
Rodzeństwa Fibaków Strajku Łódzkich Studentów w 1981r.
Lucjana Szenwalda Mieczysława Hertza
Salomona Jaszuńskiego Mieczysława Siewierskiego
Franciszka Prożka Wojciecha Kilara
Szymona Harmana Hermana Konstadta
Wincentego Pstrowskiego Zbigniewa Herberta
Leona Kruczkowskiego Konspiracyjnego Wojska Polskiego
Batalionu Platerówek  Bułata Okudżawy
Heleny Woolf Rodzeństwa Schollów
Romualda Cebertowicza Brak opinii IPN
Stanisława Działka  Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Stanisława Standego Małej Piętnastki
Stanisława Tybury Tadeusza Kutrzeby
Tekli Borowiakowej Johna Wayne’a
Zdzisława Studzińskiego Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
Zuli Pacanowskiej Majzela Eliasza Chaima
Bronisława Zapały Solidarności Walczącej
Witolda Wandurskiego Leopolda Tyrmanda
Pl. Zwycięstwa Pl. Lecha Kaczyńskiego
Gwardii Ludowej Kazimierza Dejmka
Eugeniusza Ajnenkiela Iry Aldrige’a
Marii Wedmanowej Ferdynadna Ossendowskiego
Maksyma Gorkiego  Andrzeja Sacharowa

 Relacja wideo z konferencji:

https://www.youtube.com/watch?v=SgrxpANwMEw

https://www.youtube.com/watch?v=ZUcD_kwSGpQ

https://www.youtube.com/watch?v=8KZpzJ31QFA

https://www.youtube.com/watch?v=clPfId2jwy4

https://www.youtube.com/watch?v=7Zz7lhz6F_I

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane