Aktualności

Odznaczenia dla zasłużonych
6 lutego 2019

Podczas uroczystości w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk wręczył zasłużonym działaczom z województwa łódzkiego odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz medale przyznane przez Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
 

Odznaczeni zostali:

za zasługi w działalności na rzecz propagowania bibliofilstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Mirosław Wojalski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Włodzimierz Rudnicki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju współpracy polsko – węgierskiej:

SREBRNYM KRŻYŻEM ZASŁUGI

Beata Kaniewska-Dolder

Anna Marciniak

Jolanta Chojecka-Stępniewska

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Violetta Berek

Beata Ratajska

za zasługi w działalności na rzecz środowisk sybirackich

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Maria Kozłowska

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Robert Szala

za zasługi w propagowaniu wiedzy historycznej i utrwalania postaw patriotycznych

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Krzysztof Jerzy Zygma

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Mieczysław Czyż

za wybitne zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski, za działalność społeczną

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Krzysztof Rak

Urszula Redziak-Dudek

za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego

KRZYŻEM ORDERU KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI

Jan Dyl

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Państwa Polskiego, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej (pośmiertnie)

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Ks. kapelan Stefan Faryś

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Państwa Polskiego

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Jan Szulak

MEDALEM PRO PATRIA

Anna Figlus

Przemysław Serweta

 

ODZNAKĄ HONOROWĄ „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”

János Tischler

 

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalami za Długoletnią Służbę odznaczono osiem osób.


- Wręczenie odznaczeń państwowych to bardzo podniosły moment. Dla mnie to zaszczyt, honor i wzruszenie – to najwyższe docenienie i podziękowanie za waszą działalność, dla dobra naszej Ojczyzny – powiedział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

W wydarzeniu wzięli udział między innymi: Poseł na Sejm RP Piotr Polak, Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, Członkowie Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Kazimierz Skibicki i Maria Zwiedryńska, Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek, Dyrektor Instytutu im. Balassiego Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie János Tischler, Dyrektor Bałuckiego Ośrodka Kultury Dobrosław Bilski.

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane