Aktualności

Powołanie nowego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego
15 maja 2019

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi miało miejsce powołanie nowego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Został nim mgr inż. Jarosław Karolewski, który jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej i członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów. W przeszłości pracował na stanowisku inspektora Wydziału Budownictwa i Architektury w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, był powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego w Zgierzu, a w ostatnim czasie został ustanowiony przez prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi biegłym sądowym z zakresu architektury i urbanistyki oraz budownictwa lądowego.

Inspektor otrzymał powołanie z rąk wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau. Przy wręczaniu obecny był dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Suski.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane