Aktualności

Powołanie konsultanta w dziedzinie medycyny ratunkowej
25 lipca 2019

Dr hab. n. med. Dariusz Timler został nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny ratunkowej na okres 5 letniej kadencji. Akt powołania wręczył wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

Dariusz Timler pełni wiele funkcji związanych bezpośrednio z medycyną naukową. Jest m.in.:    kierownikiem SOR w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi; p.o. kierownika Zakładu Medycyny Ratunkowej i  Medycyny Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz p.o. kierownika Uczelnianego Laboratorium Dydaktyki Stanów Nagłych. Ponadto posiada specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz chirurgii ogólnej. Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej,  Polskiego Towarzystwa Stanów Nagłych i Katastrof,  Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego, Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia oraz European Society for Trauma and Emergency Surgery.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane