Aktualności

Obchody Święta Służby Więziennej w Sulejowie
13 lutego 2020

W Sulejowie odbyły się uroczystości z okazji Święta Służby Więziennej. Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński wręczył funkcjonariuszom odznaczenia Ministra Sprawiedliwości ,,Za zasługi w pracy penitencjarnej".

 - W każdym nowoczesnym państwie funkcjonuje sprawiedliwość. Jednak czym byłaby sprawiedliwość, bez tych którzy dbają o przestrzeganie wyroków sądów. Robią to funkcjonariusze Służby Więziennej, za co wszyscy jesteśmy im wdzięczni - powiedział Tobiasz Bocheński w trakcie obchodów Święta Służby Więziennej w Sulejowie. W trakcie wydarzenia został również nadany sztandar Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa.

Obchody oficjalnie przypadają na 8 lutego. Wtedy to w 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekrety o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”. Na ich podstawie utworzono Straż Więzienną. Była ona pierwszą formacją mundurową w Polsce, która oficjalnie umożliwiła kobietom służbę w swoich szeregach.

W obchodach Święta Służby Więziennej w Sulejowie wzięli także udział m.in.  dyrektor generalny Służby Więziennej Jacek Kitliński, dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Łodzi Włodzimierz Głuch, komendant wojewódzki policji w Łodzi Andrzej Łapiński orazkomendant wojewódzkiego PSP w Łodzi Jarosław Wlazłowski.

 

 


 

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane