Aktualności

Tobiasz Bocheński o odwołaniu Łódzkiego Kuratora Oświaty
24 sierpnia 2020

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński przedstawił dzisiaj rzeczywiste argumenty, które przesądziły o odwołaniu Grzegorza Wierzchowskiego z funkcji Łódzkiego Kuratora Oświaty, a także odniósł się do ostatnich licznych doniesień i spekulacji medialnych w tej sprawie.

- Chciałbym jasno zadeklarować, że odwołanie Łódzkiego Kuratora Oświaty nie miało nic wspólnego z jego medialnymi wypowiedziami. Kwestia dymisji pana Kuratora była wielokrotnie przeze mnie omawiana z Ministrem Edukacji Narodowej – powiedział Tobiasz Bocheński na konferencji prasowej.

Podczas spotkania z przedstawicielami mediów wojewoda łódzki odniósł się również do prawdziwych powodów, które przesądziły o dymisji Grzegorza Wierzchowskiego.

 - Argumenty, które przemawiają za dymisją Kuratora można podzielić na kilka kategorii. Pierwsza to kwestie związane z pracą i zarządzaniem kuratorium i delegaturami, a także licznymi odejściami pracowników. Druga to relacje z samorządami oraz liczne skargi wójtów, burmistrzów i prezydentów na brak współpracy i dialogu z Łódzkim Kuratorem Oświaty. Trzecia kwestia to kontrowersje lokalne dotyczące likwidacji i tworzenia szkół, jak i powoływania i odwoływania dyrektorów placówek. Kolejna kwestia to jasne i klarowne żądanie NSZZ „Solidarność” Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej odwołania Łódzkiego Kuratora Oświaty w związku z zarzutami, które dotyczą kwestii merytorycznych i kadrowych. Dodatkowo na Kuratora skarżyli się też rodzice. Jedna część skarg dotyczy bezczynności Kuratora, czyli braku reakcji, kiedy rodzice wskazywali na pewne czynności nauczycieli i dyrektorów, uważając, że nie spełniają one standardów oświatowych. Inne skargi są związane z konkursami przedmiotowymi w województwie łódzkim. Rodzice bowiem słusznie sygnalizowali, iż konkursy przygotowane przez Łódzkie Kuratorium Oświaty miały poważne błędy merytoryczne, a uczniowie, którzy się wyróżniali w nauce zostali pokrzywdzeni z powodu źle sformułowanych pytań – wymieniał wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane