Aktualności

Wojewoda łódzki unieważnił miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Chojen
1 października 2020

Po wnikliwej i wieloaspektowej analizie wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński unieważnił uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, Bałtyckiej, Lotnej, Sąsiedzkiej, do terenów kolejowych. Jest to teren osiedla Chojny.

 - Przyjęty przez Radę Miejską w Łodzi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest nieekologiczny,  nieobywatelski i niezgodny z prawem. Nie zostały wzięte pod uwagę zastrzeżenia mieszkańców. Plan co najmniej w trzech punktach narusza prawo. Po pierwsze Rada Miejska ma obowiązek ustosunkować się do postulatów mieszkańców. To nie miało miejsca. Po drugie nie zostały też wzięte nowe okoliczności, jeżeli chodzi o oddziaływanie na środowisko. Po trzecie nie zostało wzięte pod uwagę studium zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musi być zgodny ze studium, które zostało przyjęte wcześniej i jest dokumentem kierunkowym. Na podstawie powyższych czynników stwierdziłem nieważność tej uchwały. Oznacza to, że tego planu nie ma w obrocie prawnym - powiedział Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki.

Wojewoda łódzki wyraził też nadzieję, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie procedowany w sposób obywatelski. - Liczę, że głos mieszkańców zostanie w pełni wysłuchany. Obecnie wraz z radnym Radosławem Marcem i mieszkańcami postawiliśmy się machinie urzędniczej, która jasno i kategorycznie chciała przeprocedować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wbrew woli mieszkańców. Dzisiaj powiedzieliśmy temu nie i dość - dodał wojewoda łódzki.

Wojewoda łódzki podziękował też za zaangażowanie radnemu Rady Miejskiej w Łodzi Radosławowi Marcowi, doradcy wojewody Piotrowi Cieplucha oraz Ewie Matusiak ze stowarzyszenia „Czyste Chojny”.

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane