Aktualności

Podpisano porozumienie o współpracy
17 marca 2021

Dziś w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, dowódca 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Paweł Wiktorowicz i Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy.

- Jesteśmy świadkami szczytnej inicjatywy, której osobiście bardzo gorąco kibicuję. Wierzę, że podpisany dziś dokument zaowocuje czymś niezwykle pożytecznym dla młodzieży w naszym województwie – podkreślił wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.

Współdziałanie pomiędzy 9 Łódzką Brygadą Obrony Terytorialnej oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi obejmuje:

 • promocje służby wojskowej wśród uczniów,
 • rozwijanie wybranych kompetencji obronnych w szkołach,
 • prowadzenie wspólnych działań w zakresie udzielania pomocy osobom starszym, potrzebującym i chorym, w tym kombatantom, osobom represjonowanym i weteranom wojennym,
 • podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
 • wspólnego prowadzenia akcji, projektów i kampanii honorowego krwiodawstwa,
 • upowszechniania tradycji i historii oręża polskiego poprzez upamiętnianie Szarych szeregów i Armii Krajowej,
 • wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej,
 • edukacji i promocji postaw prozdrowotnych,
 • ochrony dziedzictwa przyrodniczego i rozwoju świadomości ekologicznej.

Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane