Aktualności

Wojewódzki Dzień Sołtysa
11 marca 2019

W Łódzkim Domu Kultury odbyły się uroczyste obchody Wojewódzkiego Dnia Sołtysa. Jest to coroczne polskie święto o zasięgu ogólnopolskim obchodzone zwyczajowo 11 marca. Pomysłodawcy inicjatywy podkreślają, że organizacja obchodów to forma wyrażenia wdzięczności i szacunku dla pracy na rzecz lokalnej społeczności, jaką codziennie wykonują sołtysi. Obecnie ich praca na terenach gmin, nie ogranicza się tylko do funkcji pomocniczej - to często sołtysi są animatorami życia społecznego i kulturalnego swojego regionu. W wydarzeniu uczestniczył wojewoda łódzki Zbigniew Rau.

- Usłyszeliśmy, że jest dzisiaj z nami na sali Pan, który przejął swoje obowiązki po tacie. Razem pracują dla swojej lokalnej społeczności 72 lata. To ilustruje waszą miłość i zaangażowanie do swoich małych ojczyzn, szacunek dla drugiego człowieka, to że widzicie potrzeby swoich sąsiadów i za to pragnę dziś wam podziękować. Za to, co robicie na co dzień, za pracę wkładaną w budowę polskiej wsi przyczyniając się do wzrostu gospodarczego regionu województwa łódzkiego, ale również za ogromy wkład w kulturę i tradycję europejską – powiedziała Minister Joanna Kopcińska.

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau podkreślił: - Jak przytłaczająca większość osób nas tej sali jestem absolutnie przekonany, że serce Polski najmocniej bije na polskiej wsi. To na polskiej wsi szanuje się rodzinę, wartości z nią związane, naturalne autorytety, kultywuje się ciężką pracę, która jest wyrazem naszego patriotyzmu. To wy jesteście ośrodkami opiniotwórczymi waszych środowisk. To wy jesteście menadżerami dnia codziennego, tam gdzie ludzie wsi muszą zrobić coś razem. Wasz autorytet wyrósł w relacjach międzyludzkich, tych najbardziej naturalnych, budowany twarzą w twarz.

W trakcie uroczystości blisko 200 sołtysów z województwa łódzkiego otrzymało specjalnie przygotowane listy gratulacyjne i pamiątkowe odznaki. Każdy z sołtysów otrzymał również sadzonkę drzewka z okazji 100-lecia województwa łódzkiego. Zaproszeni goście w części artystycznej mieli okazję zobaczyć występ pn. ,,Polsko Ty nie jesteś już niewolnicą” przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Funkcja sołtysa to codzienna troska o ludzi ze swojego najbliższego otoczenia. To, że jesteście zawsze przy nich, służycie pomocą, radą napełnia mnie optymizmem i wiarą na przyszłość. Pragnę złożyć z okazji waszego święta wszystkim sołtysom najserdeczniejsze życzenia: wielu znakomitych decyzji, konstruktywnych spotkań z ludźmi, zaangażowania oraz fantastycznych pomysłów! – powiedział marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

W wydarzeniu wzięli udział między innymi: wicemarszałek województwa łódzkiego Grzegorz Wojciechowski, przewodnicząca sejmiku województwa łódzkiego Iwona Koperska, dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Iwona Wieczorek, parlamentarzyści: Waldemar Buda, Grzegorz Lorek, Maciej Łuczak, Alicja Kaczorowska, Antoni Macierewicz, Marek Matuszewski, Anna Milczanowska, Piotr Polak, Paweł Rychlik oraz Robert Telus.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane