Aktualności

Artyści zainaugurowali nowy rok akademicki
3 października 2018

W Auli Centrum Promocji mody Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2018/2019. W wydarzeniu wziął udział wojewoda łódzki Zbigniew Rau.

Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, skierował na ręce pani Rektor, list okazjonalny. Czytamy w nim: „ Kiedy 100 lat temu rodziła się nasza niepodległość, artyści zorganizowali powszechny zjazd polskich artystów plastyków i delegatów rady sztuki w Warszawie w 1919 roku. Artyści podkreślali, że interesy sztuki polskiej i artystów powinno uznać się jako jedną z najważniejszych trosk państwa. Te słowa są aktualne do dziś. Szanowni Państwo, nauczyciele akademiccy proszę przyjąć wyrazy uznania za państwa dbałość o wysoki poziom kształcenia studentów i doktorantów i całość dokonań dydaktyczno-artystycznych. Życzę Państwu sukcesów w pracy, a także satysfakcji z osiągnięć artystycznych zarówno własnych jak i studentów. Wszystkim studentom życzę, aby zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności było źródłem nieustającej radości. W dniu rozpoczęcia nowego roku akademickiego składam pani Rektor, wszystkim pedagogom, pracownikom i studentom Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego  w Łodzi życzenia sukcesów naukowych, artystycznych oraz wszelkiej pomyślności osobistej”.

- Początek roku akademickiego, moment inauguracji to czas kiedy myślimy o tym jakie plany da się uczelni zrealizować, jakie oczekiwania da się spełnić. Chcę życzyć studentom, szczególnie dzisiaj immatrykulowanym, aby pobyt w tej znakomitej uczelni przerósł państwa najśmielsze oczekiwania. Żeby marzenia, które państwa tutaj przyprowadziły spełniły się, a wasza twórcza wrażliwość sięgnęła zenitu. Państwu wykładowcom życzę zrealizowania wszystkich planów jeszcze w większym stopniu niż zakładaliście. Pani Rektor, Magnificencji życzę dalszego rozwoju uczelni w nowych warunkach reformy szkolnictwa wyższego oraz aby wasz szczególny profil artystyczny był znany na wszystkich kontynentach – powiedział wojewoda łódzki  Zbigniew Rau.

Rektor, Magnificencja prof. Jolanta Rudzka-Habisiak podkreśliła w swoim przemówieniu: - Życzę wszystkim studentom wielkiej satysfakcji z pracy z naszymi pedagogami, tylko miłych kontaktów z pracownikami działów nauczania, promocji, z oddanymi wam władzami uczelni, sięgania do gwiazd i osobistych radości. Wszystkim pedagogom, całemu zespołowi, dzięki któremu uczelnia znakomicie funkcjonuje,  składam podziękowania za rok miniony i życzę równie udanego roku akademickiego 2018/2019. Wszystkim Państwu zgormadzonym na naszej uroczystości życzę pomyślności  i realizacji zawodowych, osobistych zamierzeń.

Ważnym momentem podczas inauguracji była immatrykulacja czyli akt przyjęcia w poczet studentów. Podczas wydarzenia przyznano również dwa honorowe wyróżnienia Amicus Academiae (Przyjaciel Akademii). Statuetki wręczono Prezesowi Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej Michałowi Haze oraz Wiceprezesowi Zarządu OPG Property Professionals Michałowi Stysiowi.

W wydarzeniu wzięli udział między innymi: Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoni Różalski, Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi prof. Cezary Sanecki, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi ks. dr Sławomir Sosnowski, Prorektor ds. nauczania studentów  Szkoły Filmowej w Łodzi dr hab. Michał Staszczak.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane