Aktualności

550-lecie parlamentaryzmu
5 października 2018

W Piotrkowie Trybunalskim odbyły się uroczyste obchody 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. W wydarzeniu wziął udział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

Uroczyste obchody 550-lecia parlamentaryzmu rozpoczęła w piątek o godzinie 11 uroczysta Msza Św. celebrowana w piotrkowskiej farze pod przewodnictwem metropolity łódzkiego księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia.

- Dokładnie za cztery dni minie 550. rocznica, kiedy do Piotrkowa przybyli na sejm posłowie zwołani przez króla Kazimierza Jagiellończyka. Przybyło ich po dwóch z każdego powiatu. Tu razem z radą królewską – ówczesnym senatem – podjęli wspólną debatę nad pilnymi sprawami naszej Ojczyzny - przypominał podczas homilii arcybiskup Grzegorz Ryś i nauczał: - Ten Pan, który działał cuda w wielkich miastach, ten Pan, który działał wielkie cuda w dziejach Rzeczypospolitej, ten Pan którego wielkim cudem jest ta tradycja parlamentarna, którą wspominamy, ten sam Pan mówi do nas wyraźnie: uważajcie byście nie chcieli tej wielkiej tradycji, tych wielkich owoców zamienić na interes, żeby się dorobić, i na bałwochwalcze podejście do władzy.

Po liturgii na placu Zamkowym w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświecenie tablicy pamiątkowej podkreślającej, że w dniach 9 – 31 października  1468 roku w Piotrkowie Trybunalskim obradował pierwszy Dwuizbowy Sejm Walny. Wśród zebranych znaleźli się przedstawiciele sejmu i senatu: marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz wicemarszałek Senatu RP Maria Koc. Obecni byli posłowie, senatorowie, przedstawiciele województwa łódzkiego i władze Piotrkowa Trybunalskiego z prezydentem Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofem Chojniakiem na czele.

- Dzisiaj chcemy godnie upamiętnić narodziny Sejmu w czasach Jagiellonów. Podkreślamy w ten sposób ścisły związek z wartościami nadal tworzącymi fundamenty polskiej polityki: z ideą sprawiedliwości społecznej i rządów prawa – mając świadomość, że jesteśmy spadkobiercami, tej wielkiej, kilkusetletniej tradycji Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. (…) Ten doniosły jubileusz potwierdza zakorzenienie w Polsce wartości republikańskich i umiłowania cnót obywatelskich - powiedział marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

Po zakończeniu uroczystości na placu Zamkowym przedstawiciele władz państwowych oraz samorządowych przeszli do siedziby Muzeum w Zamku Królewskim, gdzie dokonano otwarcia wystawy dotyczącej polskiego parlamentaryzmu.

W wydarzeniu wzięli również udział m.in.: Poseł na Sejm RP Antoni Macierewicz, Poseł na Sejm RP Robert Telus oraz Poseł na Sejm Anna Milczanowska.

Piotrkowskim Obchodom 550-lecia parlamentaryzmu przez dwa dni (piątek i sobota) towarzyszyły wydarzenia dodatkowe a wśród nich: Piknik Historyczny na Rynku Trybunalskim, gra miejsca „Śladami polskiej demokracji”, konferencje naukowe w Centrum Idei ku Demokracji oraz wycieczki z przewodnikiem, koncerty i pokaz laserowy na placu Kościuszki.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane