Aktualności

Dni Otwarte dla Cudzoziemców
6 października 2018

W ubiegłą sobotę w Łodzi oraz w Sieradzu odbyły się „Dni Otwarte dla Cudzoziemców”, finansowane z Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa w ramach projektów: Administracja dla Cudzoziemnca - Szybciej i Sprawniej oraz Łódzkie bliżej Cudzoziemnca

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
był otwarty dla zainteresowanych w ramach „Dni Otwartych dla Cudzoziemców”.
Obcokrajowcy z województwa łódzkiego mieli możliwość porozmawiać z pracownikami
oddziału cudzoziemców, którzy dyżurowali w sobotę w budynku przy ul. Piotrkowskiej 103 w
godzinach 8:00-16:00.

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
Małgorzata Wójcik- Powłoka, podczas dni otwartych w Sieradzu mówiła: - Będziemy
instruowali naszych klientów, ewentualnie pomagali im, aby nie popełniali błędów, tak by
doprowadzić do sytuacji, w której wniosek jest kompletny. Wtedy jesteśmy w stanie wydać
pozytywną decyzję w ciągu półtora miesiąca.

13 października od godziny 8 do 16 w sali B sieradzkiego magistratu odbędą się warsztaty i
promocja rozwiązań ułatwiających kontakt między urzędami, pracodawcami i
cudzoziemcami spoza strefy Schengen. Dni Otwarte będą się również od 13 października w
Piotrkowie Trybunalskim i od 27 października w Skierniewicach.

Zapraszamy również na kolejne soboty z „Dniami Otwartymi dla Cudzoziemców” w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.

Dni Otwarte: Soboty, godz. 8:00 – 16:00

13.10.2018 r. – Dzień Otwarty dla Małżeństw

27.10.2018 r. – Dzień Otwarty dla Studentów

10.11.2018 r. – Dzień Otwarty dla posiadaczy Karty Polaka oraz osób rozpatrujących staranie się o obywatelstwo polskie

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane