Aktualności

„Prawo do przedsiębiorczości - małe firmy - wielkie zmiany"
11 października 2018

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz odwiedziła Politechnikę Łódzką. Wzięła udział w konferencji „Prawo do przedsiębiorczości - małe firmy - wielkie zmiany", która jest kolejnym z cyklu spotkaniem w Polsce dotyczącym Konstytucji Biznesu oraz innych zmian prawnych ułatwiających zakładanie i prowadzenie firm.

W konferencji uczestniczyli również między innymi: Karol Młynarczyk – wicewojewoda łódzki, Paweł Cybulski– podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Jadwiga Lesisz – p.o. Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Barbara Loba – wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych.

 - Na spotkaniach często pojawiają się pytania, na ile wprowadzone klauzule i zasady, dzięki którym nazywamy ten pakiet pięciu ustaw Konstytucją Biznesu, wpływają faktycznie na rzeczywistość prawną. Dobre wiadomości są takie, że w swoich postępowaniach Wojewódzkie Sądy Administracyjne rozstrzygające korzystnie spory coraz częściej powołują się właśnie na klauzule pewności prawa, czy korzystną interpretację dla podatnika, które zostały zapisane w Konstytucji – powiedziała minister Jadwiga Emilewicz. - Sądy przeczytały Konstytucję Biznesu i naprawdę zaczynają się do niej stosować.

MinisterJadwiga Emilewicz podkreśliła: - Jesteśmy w Europie liderem jeżeli chodzi nadmierne wydłużanie płatności. Wiele dużych podmiotów uczyniło sobie z tego sposób na życie. Dlatego przygotowaliśmy projekt ustawy, o który prosili sami przedsiębiorcy. Zgodnie z nim skracamy termin płatności do 30 dni dla administracji publicznej i 60 dni przy transakcjach asymetrycznych – duży podmiot do małego podmiotu.

Konferencji towarzyszyła strefa informacyjna, w ramach której eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Enterprise Europe Network, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Agencji Rozwoju Przemysłu odpowiadali na pytania uczestników.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane