Aktualności

Wiceminister Marcin Zieleniecki o e-zwolnieniach
7 listopada 2018

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa poświęcona elektronicznym  zwolnieniom lekarskim, dofinansowaniu zakupu sprzętu informatycznego, oprogramowania i niezbędnych szkoleń świadczeniodawców POZ wystawiających zwolnienia lekarskie. W wydarzeniu wzięli udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki, wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW Piotr Cieplucha, dyrektor I Oddziału ZUS w Łodzi Romana Mierzejewska oraz zastępca dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Robert Wilanowski.

- Wprowadzenie elektronicznej formy zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy, przyspieszy proces obiegu dokumentacji medycznej. Już dzisiaj lekarz, który korzysta z e-zwolnień musi wprowadzić tylko jedną informację czyli numer pesel, który automatycznie pobiera dane o pacjencie.  W takim wypadku do lekarza należy rozpoznanie choroby za pomocą symbolu, określenie długości okresu jaki pracownik potrzebuje na odzyskanie zdrowia i podpisanie elektronicznego zwolnienia. Wykonanie czynności technicznych związanych z wypełnieniem zaświadczenia lekarskiego może być powierzone asystentowi medycznemu, aby umożliwić lekarzowi podstawowe zadanie, jakim jest diagnoza – stwierdził wiceminister Marcin Zieleniecki.

Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk podkreślił: - Wypisywanie zwolnień lekarskich dotyczy czterech podmiotów: pacjentów, pracodawców, lekarzy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. System elektroniczny jest bardzo przyjazny dla lekarzy. Interfejs podpowiada jak wypełnić dokument. E-zwolnienia to przede wszystkim duża korzyść dla pacjenta ponieważ nie będzie musiał dostarczać zwolnienia do zakładu pracy. Pracodawcy będą mieli dostęp do elektronicznego zwolnienia praktycznie w czasie rzeczywistym.

Elektroniczne Zwolnienia Lekarskie (e-ZLA) wprowadzono w życie pierwszego stycznia 2016 roku. Od tamtej pory do szóstego listopada tego roku, lekarze w Polsce wystawili siedem i pół miliona e-zwolnień. Warto dodać, że liczba ta ciągle rośnie. Od pierwszego grudnia e-ZLA będą obowiązywały wszystkie placówki medyczne. Umożliwią one łatwiejszy obieg informacji między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, lekarzami, pracodawcami i pacjentami. Rozwiązanie zostało wprowadzone już w wielu europejskich krajach.

- Od dzisiaj Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ czeka na wnioski od świadczeniodawców którzy mają zawartą umowę w podstawowej opiece zdrowotnej na zrefundowanie części kosztów, jakie poniosły podmioty w 2018 roku na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz szkoleń związanych z wprowadzeniem e-zwolnień – zaznaczył zastępca dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Robert Wilanowski.

Dyrektor I Oddziału ZUS w Łodzi Romana Mierzejewska powiedziała: - W okresie całego roku pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotarli do wszystkich placówek medycznych na terenie województwa łódzkiego po to, aby umożliwić założenie konta oraz uzyskać certyfikat do podpisu e-zwolnień. To certyfikat bezpłatny, który w przyszłości zostanie również wykorzystany do podpisania e-recept.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane