Aktualności

Posiedzenie plenarne WRDS
8 listopada 2018


W Sali Obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W wydarzeniu wzięli udział: wojewoda łódzki Zbigniew Rau oraz wicewojewoda Karol Młynarczyk.

Tematem przewodnim spotkania była analiza wprowadzonej reformy oświaty oraz przyszłość szkolnictwa wyższego i zawodowego. W dyskusji poruszono również kwestie związane ze współpracą instytucji oświaty  z pracodawcami.

W wydarzeniu wzięli udział między innymi: Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc, marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane