Aktualności

Szczęśliwego Nowego Roku!
2 stycznia 2019

W siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – zgodnie z wieloletnią tradycją -  wyłożone zostały Księgi Życzeń Noworocznych: Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego, a także Prezydenta Łodzi oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi.

Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk powiedział: - W Nowym 2019 Roku życzę wszystkim mieszkańcom województwa łódzkiego dużo zdrowia, szczęścia, radości i wytrwałości w realizowaniu swoich zamierzeń, satysfakcji zawodowej i osobistej oraz spełniania marzeń. Ufam, że atmosfera życzliwości i pojednania, która towarzyszyła nam w ubiegłym roku podczas obchodów stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości przeniesie się także na 2019 rok i dzięki temu, mimo dzielących nas różnic, będziemy budować poczucie jedności i wspólności.

W uroczystości wzięli udział między innymi: wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba, przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwona Koperska, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski oraz Poseł na Sejm RP Piotr Polak, Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak i senator Maciej Łuczak.

Do Ksiąg Życzeń Noworocznych z najlepszymi życzeniami dla mieszkańców województwa łódzkiego w Nowym Roku 2019 wpisali się również posłowie, radni, rektorzy łódzkich uczelni, przedstawiciele środowiska sędziowskiego, adwokackiego, a także przedstawiciele służb mundurowych i organizacji pozarządowych.

W Księdze Noworocznej Wojewody Łódzkiego skierowane do mieszkańców województwa łódzkiego są następujące życzenia:

Szanowni Mieszkańcy Województwa Łódzkiego,

W Nowym 2019 Roku życzymy pomyślności, satysfakcji z wyborów dokonywanych w życiu osobistym i zawodowym, a także wytrwałości i powodzenia w realizacji wszelkich zamierzeń. Ufamy, iż atmosfera wzajemnej życzliwości i pojednania, towarzysząca ubiegłorocznym obchodom Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, wciąż będzie umacniać w Polakach poczucie wspólnoty.

Życzymy, aby działania podjęte w nadchodzącym roku sprzyjały zacieśnianiu więzi między Polakami, napawając nas wszystkich optymizmem, radością i nadzieją. Niech 2019 rok będzie czasem owocnym i inspirującym, obfitującym w działania budujące w Polakach solidarność i jedność.

Spokojnego i Szczęśliwego Nowego 2019 Roku!
 

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane